Добре дошли в сайта на ПГИИ


 

ПГИИ "Джон Атанасов" - инвестиция за цял живот с най-високи дивиденти!

   Поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. и Заповед РД-01-220 на Министъра на здравеопазването от 08.04.2021 г. в периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас  от ПГИИ „Джон Атанасов“ - Търговище, при спазването на следния график, считано от 12.04.2021г., както следва:
      а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас;
      б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;
       Учебните часове в присъствена и онлайн среда ще започват в 08:00 часа и са с продължителност 40 мин.

   Във връзка с организирането и провеждането на Дни на STEM професии и профили "Да творим в екип", Ви информираме, че на 29.03.2021 г. от 14:30 ще се проведе открит урок на тема: "Мост между класове и предмети". Срещата ще се осъществи в платформата Teams и ще бъде с ученици от 10 и 12 клас спец. Икономическа информатика“.
       Материали за урока
      Анкета

    Във връзка със ЗАПОВЕД № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министър на здравеопазването и ЗАПОВЕД № РД09-748/19.03.2021 г. на Министър на образованието се преустановяват присъствените учебни занятия и изпити от 22.03 до 31.03.2021 г. включително.
       В тази връзка обучението ще се осъществява в електронна среда от разстояние в платформата MS Teams.

   Поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и Заповед РД-01-168 на Министъра на здравеопазването от 15.03.2021 г. в периода от 18.03.2021 г. до 29.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас  от ПГИИ „Джон Атанасов“ - Търговище, при спазването на следния график, считано от 18.03.2021г., както следва:
      а) от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас;
      б) от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
      в) на 01.04 и 02.04 и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 11 клас;
      г) от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас.
      Учебните часове в присъствена и онлайн среда ще започват в 08:00 часа и са с продължителност 40 мин.

   Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 8 до 12 клас от ПГИИ „Джон Атанасов“ - Търговище, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва:
      а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
      б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;
      в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.
      Учебните часове в присъствена и онлайн среда ще започват в 08:00 часа и са с продължителност 40 мин.

    Във връзка със ЗАПОВЕД № РД-01-667/25.11.2020 г. на Министър на здравеопазването и ЗАПОВЕД № РД-09-3457/26.11.2020 г. на Министър на образованието се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 30.11 до 21.12 – включително.
       В тази връзка обучението ще се осъществява в електронна среда от разстояние в платформата MS Teams.

    Във връзка със ЗАПОВЕД № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министър на здравеопазването се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България:
❗   Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование от 29.10 до 11.11 – включително.
❗  В тази връзка обучението ще се осъществява в електронна среда от разстояние в платформата MS Teams.