Паралелки в ПГИИ "Джон Атанасов"

 

VIII a    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Дилян Димов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 1 бр.

VIII б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Антон Асенов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г.  - 1 бр.

VIII в    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Светлана Петрова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г.  - 12 бр.

VIII г    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Соня Ненкова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 7 бр.

IX a    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Светлана Николова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 2 бр.

IX б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Деница Маринова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г.  - 6 бр.

IX в    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Делян Йорданов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г.  - 12 бр.

IX г    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Кенан Рушудов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 12 бр.

X a    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Стелияна Кръстева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 2 бр.

X б    професия "Икономист - информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Росен Пеев

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 0 бр.

X в    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Диана Байчева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 8 бр.

X г    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Дияна Димова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 2 бр.

XI а    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Валентина Янакиева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 6 бр.

XI б    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Галя Петрова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 6 бр.

XI в    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Петя Вълчева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 6 бр.

XI г    професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Надя Гайдарова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 9 бр.

XII а    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

 III-та степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-жа Станислава Божкова

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 0 бр.

XII б    професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика"

III-та степен на профес.квалификация, класен ръководител - г-жа Татяна Георгиева

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 3 бр.

XII в    професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническо и данъчно обслужване"

II-ра степен на професионална квалификация, класен ръководител - г-н Деян Драганов

училищен учебен план

свободни места в паралелката към 18.02.2021 г. - 5 бр.